43 Greenwheels auto’s geplaatst in juli

 

Recordaantal deelauto’s als gevolg van toenemende vraag


Rotterdam, 3 augustus 2020 – Nog niet eerder dit jaar plaatste autodeelbedrijf Greenwheels in één maand zoveel deelauto’s op straat, 43 stuks. Een versnelde groei is volgens het bedrijf noodzakelijk om te voldoen aan de snel stijgende vraag naar deelvervoer. Greenwheels is blij met de ontwikkeling, met name omdat deelauto’s een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in steden.

Uitbreiding wagenpark

De medewerking van gemeenten is belangrijk voor het plaatsen van al deze deelauto’s. De auto’s van Greenwheels hebben een vaste parkeerplek waarvoor een gemeente een vergunning moet afgeven. Berkhout: “Door de sterke toename in klanten zijn we momenteel bijna dagelijks uitverkocht dus het is zaak dat we ons wagenpark snel uitbreiden om aan de groeiende vraag te blijven voldoen. Daarom roep ik de Nederlandse gemeenten op om vergunningaanvragen voor vaste plekken voor deelmobiliteit te versnellen. Het zou jammer zijn als iemand zijn auto wegdoet om op Greenwheels over te stappen, om vervolgens te ontdekken dat de auto in zijn buurt altijd bezet is.”

Deelautogebruikers rijden bewuster

Deelauto gebruikers rijden gemiddeld bijna tweeduizend kilometer minder per jaar, dit blijkt uit onderzoek van Goudappel Coffeng. Ze denken beter na over mobiliteit wanneer ze op pad gaan, fietsen vaker en kiezen meer voor openbaar vervoer. Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving onderschrijft dit, daaruit blijkt dat autodelers 8 tot 13% minder CO2 uitstoten. Andrew Berkhout: “Als grondlegger van autodelen in Nederland helpen we gemeenten van Nederland om de steden leefbaarder te maken. We zijn trots op onze rol en wat we hebben bereikt. Onze ambities zijn groot, we geloven in een deelauto voor iedereen en denken graag met gemeenten mee over de steden van de toekomst.”