Aankondiging: onderzoek naar de impact van station-based autodelen

 

In 2018 lieten we door onderzoeksbureau Goudappel een onderzoek uitvoeren om te weten te komen wat het effect is van Greenwheels autodelen op de leefbaarheid van steden en buurten. Na vijf jaar vonden we het een mooi moment om deze studie te laten actualiseren. Want de wereld staat niet stil – en Greenwheels ook niet.

 

Onze organisatie bestaat al sinds 1995. Wat begon met drie deelauto's in Rotterdam is uitgegroeid tot een landelijk netwerk van deelauto's voor iedereen. Er is in bijna 30 jaar veel veranderd in de mobiliteitsmarkt en aan ons merk, maar ons uitgangspunt is niet veranderd: we werken aan de leefbaarheid van steden en buurten.

 

Meer deelauto’s = meer effect?

Deze missie is actueler dan ooit: gebieden worden voller, er is een groot tekort aan woningen en groene ruimte wordt steeds schaarser. Gelukkig kiezen meer en meer mensen voor Greenwheels en groeien we harder dan ooit. Sinds 2018 is zowel de vraag naar als het aanbod van deelauto’s sterk gegroeid in Nederland; deelauto’s worden steeds meer beschikbaar en meer steden en regio’s worden gedekt. Uit het 2018 onderzoek bleek dat het effect van Greenwheels autodelen op mens en milieu al erg groot was. Maar leveren meer deelauto’s ook betere resultaten op? En hoe zit het met de verschillende vormen van autodelen?

 

Nieuw onderzoek

Om antwoord te krijgen op deze vragen lieten we in juli 2023 een uitgebreid gebruikersonderzoek uitvoeren. De respons was enorm met ruim 10% van de actieve Greenwheels-rijders die de volledige enquête invulden. Een deel van de vragen uit 2018 werden herhaald, maar er werden ook nieuwe vragen toegevoegd. De studie kwam vervolgens neer op de volgende hoofdvragen:

  • Wat draagt Greenwheels bij aan duurzame mobiliteit?
  • Is het station-based concept van Greenwheels toekomstvast?
  • Wat zijn de belangrijkste motieven om een deelauto te gebruiken?

Onderzoeksrapport

Op maandag 13 november publiceren we het volledige onderzoeksrapport. Maar we kunnen nu al zeggen dat de uitkomsten onze grootste verwachtingen hebben overtroffen! Zo vervangt één Greenwheels-auto inmiddels nog méér privéauto’s dan in 2018, is de tevredenheid over het station-based autodelen gestegen tot in de 90% en heeft éénderde van de Greenwheels-rijders afstand gedaan van tenminste één auto. Wat een prachtige resultaten. Snel meer!

 

Volg ons via social media om op de hoogte te blijven van de verdere resultaten van dit onderzoek.

Meer weten?

Het volledige onderzoek wordt gepubliceerd op maandag 13 november 2023. Houd onze website en social media in de gaten voor updates.