PERSBERICHT

 

Greenwheels plaatst 2.500ste deelauto van Nederland

 

Zwolle, 7 december 2022 - Greenwheels heeft vandaag de 2.500ste deelauto van Nederland in Zwolle geplaatst. Dit feestelijke moment past bij de populariteit van onze bekende rode en witte deelauto’s. De plaatsing van de elektrische Seat Mii is gevierd met de officiële ingebruikname van de 2.500ste deelauto door wethouder ruimtelijke ordening en mobiliteit Gerdien Rots en Rick op den Brouw, manager operations bij Greenwheels.

De 2.500ste deelauto van Greenwheels staat geparkeerd bij de winkels op de Forelkolk in Zwolle. Voor Zwolle is dit de 22ste Greenwheels-deelauto. “Het is mooi dat dit heuglijke moment in onze stad wordt gevierd”, zegt Gerdien Rots, wethouder ruimtelijke ordening en mobiliteit in Zwolle. “Zwolle zal zich voor moeten bereiden om deelmobiliteit in te passen in de openbare ruimte. Zeker in onze historische binnenstad is de ruimte beperkt. Met deelvervoer sorteren we voor op de transitie van bezit naar gebruik en in onze gebiedsontwikkelingen geven we voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer en deelmobiliteit voorrang. Zo dragen we allemaal een steentje bij aan een mooie en leefbare stad.”

2500e deelauto greenwheels in zwolle opening

Bewijsbare impact
De eerste Greenwheels-deelauto werd op 21 juni 1995 in Rotterdam geplaatst. Tijdens het 25-jarig bestaan van Greenwheels in 2020 werd de 2.000ste auto in gebruik genomen en inmiddels zijn de deelauto’s van Greenwheels in 160 gemeentes beschikbaar. “De toenemende behoefte aan deelvervoer in Nederland is een ontwikkeling die we toejuichen. We zijn enorm trots dat we vandaag de 2.500ste deelauto geplaatst hebben in Zwolle”, zegt Rick op den Brouw, manager operations Greenwheels. “Meer deelauto’s dragen bij aan de leefbaarheid van steden en gemeenten.” De impact op steden is aanzienlijk bewijsbaar. Ongeveer 30 gebruikers delen samen één Greenwheels-auto en zorgen per geplaatste deelauto zo voor gemiddeld elf auto’s minder op straat, blijkt uit onderzoek van Goudappel Coffeng.*

 

Groenere en autoluwe woonwijk
Het autodeelbedrijf, dat al bijna 28 jaar bestaat, blijft groeien. In de beginjaren groeide het bedrijf vooral hard in de grote steden, maar ook daarbuiten wil Greenwheels bijdragen aan leefbare steden door te zorgen dat er minder auto’s op straat staan. Uit recent onderzoek dat het autodeelbedrijf uit liet voeren blijkt ook dat ruim een kwart van de Nederlandse bevolking wil dat hun gemeente zorgt voor een groenere en autoluwe woonwijk.** Andrew Berkhout, directeur Greenwheels: “We zijn blij met deze trendlijn. Zowel voor gemeente als bewoners levert deelvervoer veel voordelen op. Onze ambities voor de komende jaren zijn groot. We werken aan zowel uitbreiding als verduurzaming van onze vloot. Steeds meer Greenwheels-auto’s zullen elektrisch zijn, zoals deze in Zwolle.’’

 

Autodelen populair
Het aantal autodelers groeit de laatste jaren hard. Het klantenbestand van Greenwheels steeg in 2021 met 20% ten opzichte van 2020. Daarnaast worden de deelauto’s ook steeds meer gebruikt, gemiddeld is het gebruik nu 5 uur per 24 uur, met uitschieters naar de 11 tot 13 uur. Alle auto’s van Greenwheels staan op vaste parkeerplaatsen, te lokaliseren met behulp van de Greenwheels app. Een deelauto wordt alleen betaald bij gebruik. Iedereen met een rijbewijs kan zich aanmelden bij Greenwheels via de website of via de app. De deelauto kan worden geopend via de app of met een OV-Chipkaart.

Opening 2500e greenwheels deelauto in Zwolle met wethouder gemeente zwolle

Op de foto, v.l.n.r.: Colin Bom (product manager B2C, Greenwheels), Gerdien Rots (wethouder Ruimtelijke ordening en mobiliteit, gemeente Zwolle) en Rick op den Brouw (manager operations, Greenwheels).

 

Foto credits: Roy Schepers voor Greenwheels.

 

* Bron: Onderzoek Goudappel Coffeng december 2018. Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt, 001423.201812.R1.01

** Greenwheels liet een kwantitatief onderzoek uitvoeren door Factsnapp naar de mening van Nederlanders over het gebruik van hun auto en de bereidheid een bijdrage te leveren aan minder CO2-uitstoot. Het onderzoek is uitgevoerd in oktober 2022 onder 1018 Nederlanders van 18 jaar of ouder, representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.