Greenwheels tekent Green Deal

Op 4 oktober 2018 heeft Greenwheels getekend voor Green Deal Autodelen. Doel van deze Green Deal is om autodelen te stimuleren in Nederland. Dit doen we door samen te werken met verschillende partijen zodat het een logisch alternatief wordt voor eigen vervoer.

Naast Greenwheels hebben nog eens 40 anderen partijen zoals gemeenten, provincies, leasebedrijven, Stichting Natuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze Green Deal getekend. Op deze manier dragen we gezamenlijk bij aan het de doelstellingen op het gebied van milieu en bereikbaarheid. 

Minder CO2 uitstoot
De Green Deal heeft als doel 100.000 deelauto’s en 700.000 gebruikers van deelauto’s in 2021 te hebben. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegt hierover: “Een eigen auto voor de deur klinkt zo vanzelfsprekend. Maar auto’s staan gemiddeld 23 van de 24 uur stil. Door een auto te delen staat deze minder lang geparkeerd. Dat scheelt ruimte en de kosten van een parkeervergunning. Bovendien blijkt dat autodelers hun auto bewuster gebruiken, en daarom een stuk minder CO2 uitstoten”. Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat autodelers 8 tot 13% minder CO2 uitstoten.

Platform van Rijksdienst
Green Deal is een platform vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dat ondersteuning geeft aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de uitvoering van Green Deals. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Vanaf de start is Greenwheels al betrokken bij Green Deal en wij zijn trots om ook betrokken te zijn bij de nieuwste Green Deal over autodelen. 

Lees alles over de nieuwste Green Deal op www.greendeals.nl