Onderzoek autodelen 2023: hoe gaan we verder?

 

De resultaten van ons nieuwste onderzoek* hebben ons weer veel nieuwe stuur-informatie (😉) gegeven. Hiermee kunnen we op heel praktisch niveau onze service en ons aanbod verbeteren, maar het geeft ons ook bijvoorbeeld ook informatie over de veranderingen in het autodeel-landschap sinds 2018 en hoe jonge mensen steeds vaker gebruikmaken van deelvervoer.

 

Voordat we verder ingaan op de gevolgen van het onderzoek, eerst nog even een groot woord van dank voor het groot aantal Greenwheels-rijders die de behoorlijk lange vragenlijst hebben ingevuld. We waren blij verrast met ruim 10% van de actieve Greenwheels-rijders. Ben jij één van onze respondenten: heel erg bedankt! Greenwheels is een auto voor iedereen en deze input is cruciaal voor ons succes.

 

Cijfers en onderzoek

We koppelden de input van het gebruikersonderzoek aan onze (geanonimiseerde) gebruikersdata. Dit heeft ervoor gezorgd dat we bepaalde patronen konden ontdekken, zeker in vergelijking met 2018*. Zo is de autodeler anno 2023 steeds jonger, maar is de grootste groep nog tussen de 35-55 jaar. En wist je dat 86% van de Greenwheels-rijders geen auto bezit en dat 33% de Greenwheels-auto tussen de 1 en 3 keer per maand gebruikt?

Parkeerbord Greenwheels Autodelen

Impact van autodelen

Ondanks dat we al bijna dertig jaar actief zijn, is autodelen voor sommige gemeenten nog relatief nieuw. Met de informatie vanuit het onderzoek kunnen we duidelijk aangeven wat het effect van autodelen op de Greenwheels-manier is: één deelauto vervangt 14 privéauto's. Dit betekent dat gemeenten deelauto's kunnen inzetten in buurten met een hoge parkeerdruk. Of bij de herinrichting van een wijk. Nergens is deze ruimtewinst zo groot als bij station-based deelauto's.

Wens van autodelers

Daarnaast hebben we inzicht in de wensen en voorkeuren van autodelers. Zo weten we dat 94% tevreden is met het station-based systeem met vaste standplaatsen. Het is dus cruciaal dat we ons bij gemeenten sterk blijven maken voor een vaste parkeerplaats per Greenwheels-auto. Ook vroegen we de Greenwheels-rijders naar de maximale afstand die men bereid is om te lopen naar een deelauto. Wat blijkt? 400 meter is voor de meeste autodelers ideaal. Dit helpt ons bij het plaatsen van nieuwe deelauto's.

 

Gedrag van autodelers

Ook hebben we nu een goed inzicht in het doel van de meeste Greenwheels-ritten (op nr. 1: bezoek aan familie/vrienden) en hoeveel reizigers een deelauto heeft per rit. Dit heeft bijvoorbeeld een effect op de autotypes die we aanbieden - compacte stadsauto, busje of stationwagen - en waar we deze in een plaats neerzetten (rand van het centrum, midden in een woonwijk). 

Elektrische deelauto openen met de Greenwheels app voor auto delen

Ontwikkelingen

Ook ontvingen we via het open veld van de vragenlijst een grote hoeveelheid waardevolle verbetersuggesties. Zo sprak men over uitbreiding van onze vloot (jullie willen elektrisch!) en het optimaliseren van bepaalde bestaande functionaliteiten. Vanuit deze feedback lanceren we op zeer korte termijn twee nieuwe features. Zo is er binnenkort een gedetailleerder ritoverzicht beschikbaar en volgt de optie om zelf storingen en kleine gebreken door te geven ook snel. 

Onderzoek deelauto

Wil je meer weten over het onderzoek? Op de onderzoekswebsite www.vananaare.nl lees je van boven naar beneden de belangrijkste hoogtepunten. Ook kun je hier het volledige rapport downloaden om het op een later moment eens rustig door te lezen. En heb je vragen? Neem contact met ons op of stel ze via social media. 

 

*In opdracht van Greenwheels deed advies- en verkeerskundig bureau Goudappel in juli 2023 onder 1.281 Greenwheels gebruikers onderzoek naar de effecten van deelauto’s op het ruimtebeslag, de impact van deelauto’s op autogebruik en het gebruik van andere modaliteiten. Ook werd onderzocht wat de samenstellingen van de deelauto gebruikersgroepen over de afgelopen 10 jaar is en de potentie van het concept autodelen voor de komende jaren. In 2018 werd eenzelfde onderzoek uitgevoerd. Die resultaten zijn afgezet tegen de resultaten van 2023.