Momenteel zijn er geen lopende acties.

Actievoorwaarden Museumweekactie Greenwheels

Versie 1, maart 2022

 

De Greenwheels Museumweekactie is een loting, waarbij je kaartjes voor verschillende musea in Nederland kunt winnen. Deze actie wordt georganiseerd door Greenwheels, Postbus 23191, 3001 KD Rotterdam. Greenwheels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de procedure. Wanneer je gebruikmaakt van deze actie, dan ga je akkoord met alle voorwaarden die voor de actie gelden, zoals hier beschreven.

 

Looptijd
Deze actie loopt van 21 t/m 31 maart 2022. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres moeten uiterlijk op 31 maart 2022 om 17:00 uur binnen zijn om in aanmerking te komen voor de kaarten.

 

Bestaande klanten

Bestaande gebruikers van Greenwheels (zij die klant waren op 21 maart 2022) met een marketing opt-in worden uitgenodigd om deel te nemen aan de actie. Onder bestaande klanten verstaan wij natuurlijke personen die op het moment van de actie volledig geregistreerd klant zijn van Greenwheels (actief account). Deze actie geldt niet voor zakelijke klanten. Alleen personen die hun volledige naam én telefoonnummer én e-mailadres zoals bekend bij Greenwheels (de gegevens welke zij gebruiken voor hun geldige Greenwheels-account) doorgeven, komen in aanmerking voor de kaarten.

 

Verzilveren van de kaarten

Per email wordt aan de winnaars bekend gemaakt dat zij hebben gewonnen (en welke prijs). Hierbij wordt tevens vermeld hoe men de kaarten kan verzilveren. De geldigheid van de kaarten wordt ook bekend gemaakt.

 

Overige bepalingen

Deze actie kan alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Is er sprake van (vermoeden) van fraude, dan behoudt Greenwheels zich het recht om dit verder te onderzoeken en maatregelen te nemen, waaronder intrekking van de kaarten (prijs van de actie).

 

Greenwheels heeft het recht om de voorwaarden en eisen van deze actie op elk moment aan te passen of stop te zetten/te beëindigen. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, neemt Greenwheels een beslissing.

 

Voor klachten over deze actie vragen we je een email te sturen naar marketing@greenwheels.nl.

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.