Zo maak je autodelen mogelijk in jouw gemeente


De deeleconomie groeit en heeft duidelijk effect op de leefbaarheid en openbare ruimte van steden die dat al veel doen. Mede door Covid-19 en de stijging in de kosten van nieuwe en tweedehands auto's, alsmede de kosten voor brandstof, heeft autodelen een flinke vlucht genomen. Is het ook tijd voor deelauto's in jouw gemeente? Lees dan snel verder.

 

Uit ervaring weten we dat het succes van deelmobiliteit ook samenhangt met een duidelijk en werkend proces. Zo krijgt de pas écht een goede plek - letterlijk en figuurlijk - in het aanbod van mobiliteit voor de inwoners.

 

Een succesvol autodeelbeleid

Met onderstaande stappen zorg je voor een succesvol deelbeleid en proces in je gemeente:

 

1. Duidelijk proces & verantwoordelijkheden

Elke verandering begint met de basisbeginselen: het beleid krijgt vorm na zorgvuldige overdenking. Neem in je beleid op waar een vergunningsaanvraag voor deelvervoer moet worden ingediend, hoelang de behandelperiode is, wie de beslissing neemt en welke afdeling zorg draagt over de uitvoering van de vergunning en plaatsing van eventuele parkeerborden. Dit maakt het voor ons eenvoudiger (en dus sneller) mogelijk om de deelauto's te kunnen plaatsen. Ook belangrijk: zorg ervoor dat het proces en het beleid intern duidelijk zijn en gedragen worden door de uitvoerders. Zo is het voor zowel gemeente als aanbieder duidelijk wat het aanvraagproces is en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

 

2. Aanvraagsysteem

Parkeervergunningen kunnen nog wel eens een kink in de kabel zijn. Belangrijk is dat het aanvraagsysteem voor parkeervergunningen kan 'samenwerken' met deelmobiliteitsaanbieders. Vaak is dit nog alleen op bewoners en bedrijven gericht, maar deze toevoeging zorgt voor snelheid aan beide kanten: voor de gemeente én de deelvervoeraanbieder.

 

3. Parkeerplaats

Station-based autodelen heeft de grootste effecten voor het milieu en werkt laagdrempelig bij de overstap van eigen auto naar deelauto. Een vaste plek voor de deelauto is dus een cruciaal onderdeel van het succes.
Houd daarom rekening met het reserveren van parkeergelegenheid voor deelvervoer bij de ruimtelijke inrichting. Zeker bij nieuwbouwprojecten als onderdeel van het parkeerprobleem. Houd in het parkeerbeleid voor aantal parkeerplaatsen per inwoners ook rekening met het beschikbaar stellen van deelvervoer als onderdeel van de totaaloplossing in mobiliteit. Dankzij onze ervaring weten wij wat wel en niet werkt in de praktijk. Advies hierin vragen kan daarom altijd vrijblijvend.

 

4. Elektrisch

Het aanbod in elektrische auto’s neemt toe. De laadinfrastructuur is nog volop in ontwikkeling. Heeft jouw gemeente een voorkeur voor elektrisch deelvervoer? Neem dit dan ook op in het proces: hoe kun je als gemeente voor een snelle en goede plaatsing van laadmogelijkheden? Een goede samenwerking met laadpaalproviders is daarbij essentieel. Past deze samenwerking in het beleidsplan?

 

Meer weten?

Overtuigd van autodelen maar nog steeds vragen? Er is veel informatie te vinden op het onafhankelijke platform autodelen.info. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar voor praktische informatie en vragen of een vrijblijvend adviesgesprek.

Greenwheels stationwagen op straat in de stad geparkeerd centrum

Autodelen: vormen van deelmobiliteit

Deelmobiliteit heb je in verschillende vormen, maar is in twee vormen in te delen: station-based en free-floating. Waarbij in het geval van station-based een auto een eigen, gereserveerde parkeerplaats heeft waar de auto altijd weer op terug gezet wordt na gebruik. In het geval van free-floating worden de auto’s in een specifieke zone geplaatst. Meer details en de voor- en nadelen per optie lees je hier.

STATIONBASED VERSUS FREEFLOATING
Reserveer jouw huurauto of deelauto met de Greenwheels app

Zo werkt autodelen

Wie wil autodelen, meld zich gratis aan bij Greenwheels. Via onze app of website kan men zien welke auto’s er beschikbaar zijn en deze direct reserveren. Dit kan van wel een jaar van tevoren tot één minuut voor vertrek. De auto is vervolgens open te maken met de app of OV-chipkaart. Na de rit wordt de auto weer teruggezet op de gereserveerde parkeerplaats en netjes achtergelaten voor de volgende Greenwheels-rijder.

ZO WERKT 'T