Onderzoek naar de impact van autodelen: een deepdive

 

Deze week meldden we dat we recent een uitgebreid gebruikersonderzoek lieten uitvoeren. Dit is voor een deel een actualisatie van de eerdere studie uit 2018, toen ook uitgevoerd door verkeerskundig bureau Goudappel, met de titel 'Onderzoek naar de impact van station-based autodelen'. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en delen we deze graag in deze verdiepingsslag.

 

Sinds 2018 is zowel de vraag naar als het aanbod van deelauto’s een enorme vlucht genomen. Zo plaatsten we deze maand de 2.700ste Greenwheels-deelauto op straat. En waar deelauto’s eerst ‘iets’ was voor in de grote steden, zijn we nu ook in veel landelijkere gebieden actief, bijvoorbeeld ook in Twente, de Noordoostpolder en de Achterhoek.

 

Auto-vervangingsratio: 14!

In 2018 lieten we dus al een onderzoek uitvoeren om te weten te komen wat het effect is van onze deelauto’s op de leefbaarheid. In 2018 ontdekten we dat één deelauto zorgt voor gemiddeld 11 auto’s minder op straat. Uit het 2023 onderzoek blijkt dat dit nu is opgelopen naar maar liefst 14! Wat een mooie uitkomst!

 

Zo zit dat:

Greenwheels haalt per geplaatste deelauto 14 privéauto’s van straat: 8 auto’s worden weggedaan, 6 worden er niet aangeschaft.

 

Als we uitgaande van de grootte van een parkeervak (5m x 2,5m) en het aantal parkeerplaatsen per auto in Nederland (1,8), dan bespaart één deelauto (13 x 22,5) bijna 300 m2 aan ruimte. Doe je dat keer 2.700 Greenwheels-auto's, dan levert dat een totale besparing van bijna 800.000 m2 op, zo'n 160 voetbalvelden!

 

Station-based = no.1

We onderzochten ook of station-based (ook wel: vaste standplaats) autodelen nog steeds de beste vorm van autodelen is. Uit het onderzoek bleek dat 94% (zeer) tevreden is met dit systeem! Dit is een groei in tevredenheid van 6% ten opzichte van 2018. Ook daar zijn we enorm trots op.

 

30% levert auto in

Een ander interessante ontdekking: sinds zij Greenwheels zijn gaan rijden, heeft 30% van de respondenten tenminste één auto ingeleverd. In 83% van de gevallen bleek dat de eerste en enige auto, 15% ging van twee naar één auto en 3% van de deelnemers leverde zelfs 2 of meer auto’s in toen ze autodeler werden! Wat een winst!

 

Gratis webinar

Op maandag 13 november lanceren we het volledige onderzoeksrapport met nog veel meer details op de onderzoekswebsite www.vananaare.nl. Ook nodigen we je uit voor een speciaal webinar waarin we ingaan op het effect van station-based autodelen op donderdag 23 november om 10.00 uur. Details en Inschrijven.

 

Onderzoeksdetails

In juli 2023 zijn 13.583 actieve Greenwheels-rijders benaderd die al in een eerder stadium toestemming hebben verleend voor enquêtering. We stuurden de vragenlijst enkel naar hoofdgebruikers die meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van een Greenwheels-deelauto en waarbij de laatste rit minder dan 6 maanden geleden plaatsvond. De respons bestond uit 1.395 gebruikers (10,3%). Hieruit zijn nog een aantal enquêtes gefilterd, omdat hier twijfel ontstond over de betrouwbaarheid, bijvoorbeeld vanwege een te snelle invulduur of tegenstrijdige antwoorden. Uiteindelijk zijn er 1.281 (9,4%) betrouwbare enquêtes geanalyseerd. De uitspraken en uitkomsten mogen daarom als representatief worden beschouwd.

Gratis webinar 'Impact van station-based autodelen'

Schrijf je in voor het gratis webinar waarin we samen met experts ingaan op het effect van autodelen op de Greenwheels-manier.