Autodelen voor jouw gemeente: de voordelen

 

De deeleconomie is niet meer weg te denken. De deelconcepten poppen uit de grond en steeds meer mensen besluiten om hun eigen auto de deur uit te doen en alleen nog maar gebruik te maken van hun fiets, OV en een deelauto. Goed nieuws voor de stad, want het heeft veel positieve impact op de leefbaarheid. We nemen je mee in de 4 grootste voordelen van deelvervoer voor jouw gemeente:

1. Parkeerdruk neemt af

 

Uit onderzoek van Goudappel Coffeng (adviseurs mobiliteit) blijkt dat voor elke stationbased deelauto die op straat geplaatst wordt, gemiddeld elf particuliere auto’s verdwijnen. Mensen besluiten hun auto weg te doen of geen auto meer aan te schaffen

2. Verbeterde luchtkwaliteit door minder CO2 uitstoot

 

Deelauto gebruikers rijden bovendien gemiddeld bijna tweeduizend kilometer minder per jaar omdat ze beter nadenken over mobiliteit wanneer ze op pad gaan. Ze fietsen vaker en kiezen sneller voor openbaar vervoer. Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving onderschrijft dit, daaruit blijkt dat autodelers 8 tot 13% minder CO2 uitstoten.

3. Vergroten van bereikbaarheid

 

Met meer variatie in mobiliteit (OV, fiets, deelauto’s en scooters), neemt de bereikbaarheid van je gemeente toe. Meer vervoersopties heeft ook een positief effect op de drukte op de weg.  

4. Openbare ruimte

 

En waar meer ruimte ontstaat door het verdwijnen van auto’s, ontstaat meer ruimte voor leuke dingen: meer groen of andere initiatieven zijn mogelijk om invulling te geven aan de ruimte die ontstaat.

Wil je weten hoe je autodelen mogelijk maakt in jouw gemeente? Lees dat hier of maak geheel vrijblijvend een adviesafspraak om meer te horen over de mogelijkheden en beleid rondom autodelen in je gemeente.